Llançadora de competències 3.0 i Programa La Safor Emprén

Descripció

Llançadora de competències 3.0 dona resposta a les necessitats detectades en el diagnòstic del territori del programa anterior. Es tractava de recursos i formació per a que les persones pugueren configurar-se un diagnòstic de la seua situació personal i desenvolupar un pla d'acció real orientat a resultats de creixement professional. 

El Programa La Safor Emprén era un programa mixt d'actuacions dirigides a afavorir el creixement i consolidació de noves empreses, amb l'objectiu de promoure el desenvolupament de projectes empresarials innovadors en sectors estratègics per a l’economia comarcal

 

Promou:
Membres
del Pacte: