Implementació d’una xarxa de serveis digitals d’orientació i inserció laboral (e-orienta) a la comarca de la safor

Descripció

Es va desenvolupar un sistema web d'informació amb eines tecnològiques específiques per a l'orientació laboral que inclou píndoles formatives, xat-bot, recursos webs i la recopilació i actualització dels serveis comarcals d'orientació, formació i empreniment de la comarca.

Explora el projecte en detall!

Promou:
Membres
del Pacte: