Ampliació i millora de la xarxa de serveis digitals d’orientació, inserció laboral i informació empresarial(e-orienta)

Descripció

Es va continuar amb el desenvolupament, ampliació i millora del programa experimental e-Orienta amb la creació de mapes d'ocupació al portal, podcast sobre orientació i cultura empresarial, canals de comunicació, esdeveniments amb l'empresariat comarcal...

 

Explora el projecte en detall!

Promou:
Membres
del Pacte: