Identificació i Desenvolupament de Talent Innovador en la comarca de La Safor i Elaboració de l’Estratègia de Desenvolupament territorial basada en el diagnòstic del territori

Descripció

El projecte Identificació i Desenvolupament de Talent Innovador en la comarca de La Safor va implicar dissenyar accions en format dispositiu, en el que les empreses participaven des del primer moment per conèixer les seues necessitats. A continuació s’ofería a les persones sel·leccionades una formació i la possibilitat de pràctiques laborals. 

La 3a fase de revisió de l’ Elaboració de l’Estratègia de Desenvolupament territorial basada en el diagnòstic del territori té per objecte revisar el document estratègic definit en 2018, amb els agents socials i fòrums de cada Pacte Territorial per revisar l’estratègia i incorporar les millores que els agents estimen d’interés.

Objectius

 • L’ús intensiu de tecnologies digitals.
 • Activitats de ludificació per a la recerca de talent innovador.
 • La creació d’una xarxa d’empreses que donen suport a les accions del projecte, amb compromisos d’inserció.
 • Networking amb empreses de la comarca per aproximar la demanda a l’oferta d’ocupació i promoure la promoció interna i l’ocupació de qualitat al territori.
 • Creació d’un programa d’activitats formatives, tallers i xerrades sobre recursos per a la transformació digital i mercat laboral del segle XXI.
 • Programes d’informació i sensibilització en professionals autònoms i xicotetes empreses sobre els recursos de la contractació.
 • Programes d’informació per orientar sobre les ocupacions i el treball del futur.
 • Treball en xarxa amb empreses i professionals per afavorir la implicació d’aquests en el desenvolupament i la retenció del talent innovador a la comarca.

Descripció de les propostes d’actuació

L’elaboració consta d’una revisió que per a actualitzar l’estratègia i incorporar les millores que els agents estimen d’interés, perquè es definisca amb això el document final de l’Estratègia Territorial d’Ocupació per a cada territori de referència. En el nostre cas, per a l’àrea de la Safor. Aquest pacte està format per: 

 • La Mancomunitat de Municipis de la Safor (31 municipis).
 • L’Ajuntament de Gandia.
 • FSP-UGT País Valencià – Ribera – Safor.
 • CCOO País Valencià – Ribera – Safor.
 • FAES, Federació d’Associacions d’Empresaris de la Comarca de la Safor.
 • LABORA GVA.

Es desenvoluparen les línies de treball següents:

 • Coordinar les polítiques de creació d’ocupació, formació, innovació i emprenedoria.
 • Generar noves ocupacions i millorar la qualitat de l’ocupació i l’estabilitat laboral.
 • Millorar les competències professionals, transversals i digitals de les persones parades, així com de les pimes de la comarca.
 • Realitzar un diagnòstic de les realitats socioeconòmiques i del teixit productiu.
 • Constituir formalment la Mesa Comarcal dels programes d’emprenedoria denominada “La Safor Empren”.
 • Elaborar mecanismes de difusió conjunta com una pàgina web.
 • Facilitar la millora de l’accés a la informació.
 • Crear una finestra única d’atenció i assessoria als emprenedors.
 • Transferir metodologies d’intervenció, experiències i recursos, en matèria d’ocupació.
Promou:
Membres
del Pacte: