El Dispositiu d’Accés al Talent (DAT): un programa formatiu, intensiu i personalitzat

7 Nov 2023

Dins del marc d’actuació del Pacte Territorial de la Comarca de la Safor que es va posar en marxa al llarg del primer semestre de l’any, s’han realitzat diferents actuacions orientades tant a persones en cerca activa d’ocupació, persones emprenedores i empreses de la nostra comarca a la recerca de la captació de talent. Reforçant la difusió de totes aquestes accions mitjançant la creació d’un lloc web.

Una de les accions principals és el Dispositiu d’Accés al Talent (DAT): un programa de treball intensiu i personalitzat centrat en la formació de competències utilitzant la ludificació i metodologies game-based-learning que ajuden a captar, desenvolupar i retindre el talent a la nostra comarca.

Des d’el mes de juny passat fins a l’actualitat, s’han dut a terme 3 edicions d’aquest programa dirigit a afavorir la ocupabilitat de les persones desocupades de la Safor. Un total de 42 participants han rebut formació tècnica mitjançant l’ús de metodologies i eines innovadores utilitzades en els processos de selecció actuals i que permeten posar en valor les competències i l’experiència de la persona candidata.

Cadascuna de les edicions s’ha desenvolupat al llarg de cinc dies de treball minuciós on algunes de les píndoles impartides han estat relacionades amb intel·ligència artificial aplicada en xarxes socials, millora del currículum, funcionament de portals d’ocupaciócomunicació i elevator pitchi intraempreniment. En finalitzar cada edició s’ha dut a terme un networking amb empreses rellevants de la comarca i els assistents del DAT.

El resultat està sent tot un èxit, ja comptem amb un 48% d’insercions laborals i diversos participants estan immersos en diferents processos de selecció.

Cal destacar el grau de satisfacció tant dels participants com de les empreses, no sols per les insercions laborals sinó per l’oportunitat que suposa aquest programa per a la millora de la seua ocupabilitat.

Recordem que aquest projecte es desenvolupa a través d’un Pacte entre la Mancomunitat de Municipis de la Safor, com a representant de tots els municipis de la comarca, Ajuntament de Gandia, Federació d’Associacions d’Empresaris de la Safor –FAES, UGT-PV Intercomarcal Ribera-Safor-Vall d’Albaida-Costa-Canal de Navarrés, CCOO-PV La Ribera, La Safor i la Generalitat Valenciana a través de LABORA.

Promou:
Membres
del Pacte: