Programa diagnòstic del territori i llançadora de competències 2.0

Descripció

Projecte amb dos objectius: en primer lloc la realització d’un estudi diagnòstic per conèixer el teixit productiu i determinar el grau d’ajust entre l’oferta de formació professional i les necessitats empresarials.

Creació d’un itinerari i accions formatives, a nivell comarcal, amb població aturada, professionals i treballadors/es amb l'objectiu de facilitar la seua adaptació a les competències i habilitats demandades en el mercat de laboral actual basat en l’economia del coneixement.

Promou:
Membres
del Pacte: