Gamificació, transformació digital i networking per a la dinamització del mercat laboral i Empreniment i innovació en sectors claus de l'economia local

Descripció

El projecte de Gamificació, transformació digital i networking per a la dinamització del mercat laboral va experimentar amb una metodologia aplicada a l’itinerari d’inserció laboral, per a estimular la mobilització de la demanda d’ocupació i la seua adaptació als nous requeriments del mercat laboral.

El projecte Empreniment i innovació en sectors claus de l'economia local es desenvolupà a través d’accions que orientaven a les empreses a la incorporació de les noves tecnologies, la innovació i la digitalització i afavorir la creació d’empreses basades en els nous habits de consum i noves oportunitats de negoci. 

 

 

Promou:
Membres
del Pacte: