Loading...
Programes 2018 2018-02-19T12:53:00+00:00

_ Llançadora de competències 3.0

La Llançadora de competències 3.0 és un projecte que pretén experimentar  amb noves metodologies més acord amb les tendències digitals 4.0 configurant espais físics i digitals d’interacció entre les persones participants, els agents socials i les empreses.

Baix la premissa del foment de la innovació i la creativitat; la flexibilitat, la transversabilitat i la digitalització dels continguts a treballar en matèria d’ocupació, seran els criteris per al desenvolupament de les accions tendents a facilitar l’adaptació de la població aturada, els/les professionals i els/les treballadors i treballadores de les micropimes, a les competències i habilitats, que són demandades en el mercat de laboral de la economia del coneixement.

Podem participar a la Llançadora tant persones aturades com treballadores de les pimes de la Safor, així com a totes aquelles persones professionals amb necessitats concretes relacionades amb la millora professional en el mercat laboral actual.

Entre altres,  podràs:

 • Millorar les teues HABILITATS BÀSIQUES així com les  ESTRATÈGIES per a buscar feina, accedir a ella i mantenir- la, a través dels medis socials i els entorns digitals.
 • Adquirir COMPETÈNCIES PERSONALS, per a ser més productiu i poder gestionar l’adversitat, adaptar-se al canvi i resoldre diferents situacions en els entorns de treball canviants. Parlem de la capacitat de comunicar idees, de relacionar-se amb altres, de treballar en equip, negociar, prendre decisions, crear i innovar.
 • Incorporar al teu perfil professionale totes aquelles HABILITATS DIGITALS BÀSIQUES i coneixements instrumentals per accedir a la informació global, participar en la societat, l’aprenentatge i el treball.
 • Augmentar en COMPETÈNCIES DIGITALS AVANÇADES necessàries per a la comunicació i col·laboració en xarxa, gestió de la informació, aprenentatge i resolució de problemes, creació de continguts digitals per a una participació significativa a l’àmbit digital.

Els resultats en qualsevol acció venen de l’actitud personal cap a nous reptes. L’equip de professionals que treballaran a la Llançadora plantejaran diferents intervencions amb les persones participants consistents en orientar, acompanyar i dotar-los dels recursos necessaris per a que puguen configurar un diagnòstic de la seua situació personal, desenvolupar un pla d’acció real orientat a resultats de creixement professional i conectar estos resultats amb les empreses col·laboradores del programa, per afavorir el networking entre treballadors/es i empresaris/àries.

A través de la participació en les diferents accions del programa experimental, les persones podran adquirir autonomia i autogestionar els seus processos de recerca de treball i/o millora professional. Les accions proposades segueixen un full de ruta, dividit en tres grans fases:

 • Pla diagnòstic 360º

Procés que consisteix a avaluar els comportaments i habilitats del professional a través d’una anàlisi en el qual participa ell mateix amb l’objectiu de focalitzar i identificar el potencial i les àrees de millora de cada persona. Pretén també afavorir el desenvolupament de les habilitats que necessita aquest/a treballador/a per millorar el seu rendiment professional i benestar personal.

 • Programes de desenvolupament profesional.

Conjunt d’accions destinades a coordinar, enriquir i enfocar el desenvolupament dels professionals atenent a les característiques i necessitats detectades en el Pla diagnòstic 360º. L’objectiu és desenvolupar i potenciar tant les capacitats i habilitats personals com les digitals.

 • Pla d’acció: Cap a la transformació digital i personal.

Es defineixen les accions individuals, els compromisos de les persones participants i el temps en què es realitzarà, un perfil biogràfic, de formació, trajectòria i inserció laboral. En aquest procés, les persones participants establiran les seues metes de carrera i seran capaços d’identificar els mitjans pels quals aconseguir-les amb l’ajuda de l’equip de treball de la Llançadora.

_ Programa d’impuls i consolidació d’empreses a la comarca de la Safor.

El Programa “La Safor Emprèn” és un programa mixt d’actuacions dirigides a afavorir el creixement i consolidació de noves empreses, amb l’objectiu de promoure el desenvolupament de projectes empresarials innovadors en sectors estratègics per a l’economia comarcal, i en el que estan involucrats els agents econòmics, socials i institucionals de La Safor.

Podran ser beneficiaris/àries d’aquest programa 15 microempreses, incloses comunitats de béns i societats civils, així com persones físiques que hagen iniciat o exerceixen una activitat econòmica des l’1 de gener de 2016 i que tinguen el domicili fiscal i social en qualsevol de les ciutats que estan dins de l’àmbit d’actuació de l’Acord Territorial.  També podrà ser públic objectiu les persones emprenedores amb una idea avançada però encara no formalitzada de creació d’empresa, amb els requisits i en els àmbits abans esmentats.

Es prioritzarà en aquest programa el recolzament a les empreses d’economia social, però no quedaran excloses altres formes jurídiques vinculades preferentment a sectors del turisme sostenible i natural, medi ambient, salut, atenció a les persones, gestió i dinamització cultural, creativitat i disseny, mobilitat sostenible i/o agricultura biològica.

Les actuacions que es plantegen en aquest programa pretenen aconseguir els següents objectius de treball:

 • Potenciar la creació i la consolidació d’empreses, en especial d’economia social, en sectors que són estratègics per al desenvolupament comarcal: turisme alternatiu, gestió del medi natural, de salut, agricultura ecològica, gestió cultural, disseny i de noves tecnologies.
 • Facilitar l’empreniment i acompanyament a la persona emprenedora en funció de la seua motivació per a emprendre (necessitat o oportunitat).
 • Realitzar una acció integral de suport amb les persones emprenedores, a través d’accions de capacitació, coaching, mentoring i altres de difusió i networking en els àmbits personal, tecnològic i de gestió del projecte empresarial, que faciliten la consolidació de noves micropime, especialment entre el col·lectiu jove, i mantenir l’ocupació existent en les mateixes.
 • Experimentar nous instruments, especialment referits al finançament, absents en el nostre ecosistema emprenedor.