PROGRAMA DIAGNÒSTIC DEL TERRITORI

L’estudi tracta de conèixer la caracterització del teixit productiu comarcal amb un doble objectiu: d’un costat, identificar la descentralització productiva en La Safor; i d’altre, determinar el grau d’ajust entre l’oferta de formació professional i les necessitats, actuals i futures, del teixit econòmic i empresarial de la comarca.

Els resultats pretenen analitzar les dinàmiques d’especialització productiva de la comarca i amb açò impulsar iniciatives que fomenten el desenvolupament local sostenible de La Safor. També pretén establir tendències quant a la formació professional, sobretot en els sectors d’activitat clau per a l’economia territorial, servint d’instrument per a la coordinació i articulació de l’oferta formativa, de manera que millore la integració dels recursos humans en les empreses i, per tant, la competitivitat d’aquestes.