LLANÇADORA DE COMPETÈNCIES 2.0

Un programa de formació en diferents àrees temàtiques d’aprenentatge i articulat a escala comarcal, que té l’objectiu de facilitar l’adaptació de la població aturada, els/les professionals i els/les treballadors i treballadores de les micropimes, a les competències i habilitats, que són demandades en el mercat laboral de la economia del coneixement, com ara:

Orientació i informació al mercat de treball

Accions d’informació i orientació laboral grupals dirigides a persones de la comarca que es troben en procés de cerca d’ocupació i/o reinvenció professional, i necessiten ajuda per orientar la seua carrera professional a les necessitats de les empreses de l’entorn.

Alfabetització digital i e-inclusió

Actuacions de formació per establir la primera presa de contacte amb l’ordinador, els seus components i les eines fonamentals d’ofimàtica així com iniciar-se en l’ús Internet i les eines 2.0, així com propiciar l’accés i l’ús del serveis públics digitals (e-administració)

Identitat digital i Marca personal

Tallers que es plantegen com un procés d’ auto- descobriment i gestió de la diferència com a professional en Internet, el que implica la creació d’una marca personal i la seua gestió activa a través de l’ús i gestió d’eines de comunicació i control de la reputació online.

Competències personals i professionals

Tallers de formació dirigits a l’adquisició de les competències personals necessàries per a donar resposta a les diferents situacions laborals canviants, pròpies del segle XXI, com la capacitat de comunicar idees, de relacionar-se amb altres, de treballar en equip, negociar, prendre decisions, crear i innovar.

Accedeix a l’egenda dels cursos per a matricular-te.

Presència dels negocis en Internet

Accions per a les persones emprenedores i els treballadors i treballadores de xicotetes empreses, així com  professionals autònoms, que vullguen millorar e incorporar les Noves tecnologies als models de negoci proporcionant-los les eines necessàries per a desenvolupar estratègies que milloren la presència dels negocis i empreses en Internet.

Descarrega la programació de maig, juny i juliol