El passat dimarts 15 de maig es va presentar a la Mancomunitat de municipis de La Safor l’Acord Territorial per l’Ocupació i el Desenvolupament Local Sostenible 2018. L’acte va acollir autoritats i agents de desenvolupament locals de tota la comarca i voltants per valorar l’edició 2017 i conèixer de primera mà quines actuacions estan programades per al 2018.

Enric Cigalat i Ricard Calbo van fer la presentació de l‘Estudi Diagnòstic Territori 2017. El seu estudi engloba els recursos, actors i xarxes de la comarca de La Safor. Aquest diagnòstic és una eina de treball, la qual es pot implementar per fer millores a diversos àmbits i sectors del territori estudiat. És un diagnòstic participant i col·laboratiu, es caracteritza per ser un estudi tan quantitatiu com qualitatiu. Durant el seu procés es van realitzar vint-i-set entrevistes a diversos actors amb una representació significativa de la societat que engloba La Safor. L’estudi, d’unes 170 pàgines, defineix les línies d’actuació per planificar un desenvolupament sostenible. Analitza les persones, el seu espai i quin efecte exerceix sobre elles.

Principals conclusions

A grans trets les conclusions de l’estudi són les següents:
– Repensar el paper de l’agricultura. La Safor té un microclima molt especial per a determinat tipus de cítrics. La figura del llaurador ha desaparegut. S’ha de fer, per tant, recerca de noves formes de comercialització, distribució i exportació.
– Articular processos d’innovació empresarial i social. Donada la gran quantitat de xicotetes pymes a la comarca, es recomana innovar per seguir un procés natural de creixement.
– Aprofitar els recursos ambientals, culturals i paisatgístics
– Els sectors clau per a desenvolupar a La Safor són: agroalimentari, noves tecnologies i comunicació, químic, cultura i automoció.
– Activitat turística vs. comercial. La convergència del sector turístic amb el comerç. Hi ha una gran carència de la gestió turística, dinamització del turisme tradicional i buscar nous productes…
– Creació de cadenes de valor.

A continuació, els tècnics de l’Acord Territorial van presentar els dos programes d’aquest any:

Desitgem que aquests programes siguen l’inici d’aquest camí de millora i innovació tan necessari a la nostra comarca de La Safor i que tan detalladament van explicar els experts responsables d’aquest Estudi Diagnòstic Territori 2017.

Comparteix: